Συμμετοχή στο Master Clinic της European Federation of Periodontology (EFP), στις 2‐3 Μαρτίου 2017, στην Μάλτα, με θέμα την Περιεμφυτευματίτιδα.